การขอเงินสด ทันใจ 30 นาที เอกสารต้องใช้อะไรบ้าง

การขอเงินสด ทันใจ 30 นาที เอกสารต้องใช้อะไรบ้าง

ก่อนจะคิดว่าเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง ลองมาดูกันไหมว่า เงินสด ทันใจ 30 นาที มีจริงหรือ

คำตอบที่ผู้เขียนจะให้ได้ ก็คือ มีสิ ทำไมจะไม่มี แต่ก็จะยังมีคำถามต่อไปอีก แล้วมีใครที่จะให้เงินสด ทันใจ 30 นาที ได้บ้าง

แน่นอน คนที่จะให้เงินสด ทันใจ 30 นาที เอกสารที่ใช้ก็ไม่ต้องมากมายอะไร ก็น่าจะมีแต่กลุ่มคน หรือบุคคลที่ทำธุรกิจให้กู้เงินนอกระบบนั่นแหล่ะ ซึ่งหลายๆ คน คงทราบกันอยู่แล้วว่า การกู้เงินนอกระบบนั้น สามารถได้เงินสดมาใช้ได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว หากแต่ต้องแลกด้วยการส่งคืนเงินกู้ หรือการชดใช้เงินกู้ที่มีดอกเบี้ยที่แพงมากๆ ด้วย แต่จะทำอย่างไรเล่า หากมีทางเลือกอื่น ผู้กู้หลายๆ คนที่ตกเป็นเหยื่อของแหล่งเงินกู้นอกระบบ ก็คงจะไม่เลือกทางนี้

แล้วการขอกู้เงิน แบบต้องการได้เงินสด ทันใจ 30 นาที เอกสารต้องใช้อะไรบ้าง

  1. เอกสารแสดงตัวตน เช่นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบอนุญาตขับขี่
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. เอกสารแสดงสินทรัพย์ ที่ใช้ในการค้ำประกัน

ไม่มากมายอะไรเลยใช่ไหม สำหรับการขอกู้เงินสด ทันใจ 30 นาที เอกสารที่ต้องใช้ มีแค่นิดเดียวเอง ไม่ยุ่งยากเหมือนการขอกู้เงินกับสถาบันการเงิน หรือธนาคาร ที่มักจะเรียกร้องขอเอกสารยาวเหยียด ไม่ว่าจะเป็น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการทำงาน และรายละเอียดการเดินบัญชีของสมุดธนาคาร ฯลฯ ซึ่ง เอกสารที่มากมายเหล่านี้ กว่าจะรวบรวมได้ครบ บางคนใช้เวลาหลายวัน เอกสารบางอย่างก็ไม่มี เช่น สลิปเงินเดือน เพราะเมื่อผู้กู้ไม่ใช่พนักงานบริษัท หากแต่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปที่มีรายได้เป็นรายวันไม่แน่นอน หรือค้าขายทั่วไปในตลาดที่ใช้ระบบเงินสด หากมีอาชีพเหล่านี้ จะไปหาสลิปเงินเดือนมาจากไหนเล่า แล้วจะมีธนาคารไหนให้กู้เงินได้เล่า เมื่อมีเอกสารไม่ครบ ก็ต้องหันไปพึ่งแหล่งเงินกู้นอกระบบ นั่นเอง

การขอกู้เงินสด ทันใจ 30 นาที เอกสารที่ต้องใช้กับแหล่งเงินกู้นอกระบบ แม้จะไม่ได้เอกสารที่ต้องการใช้มากมายนัก เมื่อเทียบกับสถาบันการเงิน หรือธนาคารที่ได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย หากแต่มูลค่าที่อยู่ในเอกสารนั้นมากมายนัก  โดยแหล่งเงินกู้นอกระบบส่วนใหญ่ จะเน้นการขอเอกสารรายการที่ 3 มากกว่า 1 และ 2 เสียอีก นั่นคือ เอกสารแสดงสินทรัพย์ที่ใช้ในการค้ำประกัน ซึ่งหากผู้กู้นำเงินที่กู้ไปมาคืนได้หมดพร้อมดอกดอกเบี้ย และตรงตามกำหนด เอกสารค้ำประกันเหล่านี้ ก็จะได้รับคืนไปทันที แต่หากผู้กู้ไม่สามารถคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเล่า อะไรจะเกิดขึ้นหรือ … สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ ผู้ให้กู้เงินนอกระบบ ก็จะใช้เอกสารเหล่านั้น มาแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ระบุไว้ในเอกสารนั้นๆ นั่นเอง เช่น หากเอกสารนั้น คือ โฉนดที่ดิน ผู้กู้ ก็จะสูญเสียที่ดินนั้นไปให้กับผู้ปล่อยเงินกู้ หรือ หากเอกสารนั้น คือ โฉนดที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่ เช่น บ้านพักอาศัย ผู้กู้ ก็จะสูญเสียที่ดิน พร้อมบ้าน ให้กับผู้ปล่อยกู้ไปเลย หรือ เอกสารนั้นคือทะเบียนรถ ผู้กู้ก็จะสูญเสียรถยนต์ไปนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *